Conferinta 2022
Conferinta 2022

PROGRAMUL CONFERINȚEI

VINERI 28 OCTOMBRIE, 09:00 – 18:00

Pot să fiu liber în raport cu contextul meu cultural? Formator: Rosemary Napper (TSTA-C/E/O)

Despre formator:

Rosemary Napper

Rosemary Napper, TSTA în consiliere, educație și domeniul organizațional

Rosemary și-a început formarea în Analiză Tranzacțională în 1990 în Marea Britanie, după ce studiase deja abordări psihodinamice și centrate pe persoană. “Deși Analiza Tranzacțională este considerată o psihologie socială, îmi lipsea perspectiva sistemică. Mai târziu, când am învățat despre Analiza Tranzacțională și organizații, mi-am dat seama că Eric Berne era conștient de semnificația dimensiunii sistemice în dezvoltarea teoriei sale. Cumva, în țara mea (și probabil și în altele, pe măsură ce s-au axat tot mai mult pe individ) această abordare a devenit separate sau divorțate de formarea și practica în psihoterapie. În ziua de azi, în afară de AT, se pare că 90% din personalitate este formată de culturile în care am trăit.”

Aceste idei au intrigat-o pe Rosemary Napper, astfel încât practica ei este puternic centrată pe conștientizarea culturii și interculturalității. Rosemary desfășoară cursuri de formare în toate cele trei domenii AT menționate, în Oxford, Marea Britanie – în ultimul timp mai mult online. În calitate de formator a predat Analiza Tranzacțională pe toate cele cinci continente și continuă să facă asta atât online cât și offline. În momentul de față desfășoară activitate de consultanță, consiliere și coaching precum și formare și supervizare în Analiză Tranzacțională. A scris articole în TAJ, capitole în câteva cărți de specialitate și textul intitulat “TACTICS”

Despre workshop:

Rosemary Napper

Un rezultat al imersiunii în acest eveniment de învățare veți putea descoperi esența și limitele “libertății” pentru dvs înșivă cât și pentru practica dvs profesională. Vom explora ideea că personalitatea este probabil în proporție de 90% generată prin experiența noastră trăită în sânul uneia sau mai multor culturi. Ne vom gândi la cultură prin câteva concepte AT, încercând să articulăm felurile în care ne afectează. 

Vom explora de asemenea diverse idei despre libertate, inclusiv prin prisma culturii originale AT și contextul care a inspirat noțiunea de autonomie ca “eliberare de scenariu“. Este cu adevărat posibil? Este dezirabil? Cum se leagă această idee de “a fi OK” și ideile existențiale? Ce implicații atrage pentru starea Eului Adult?

Acest workshop va fi experiențial, prin urmare este posibil ca participanții să simtă unele trăiri afective mai intense, dar și multă voie bună. Procesul va fi emergent – deși aduc câteva puncte cheie teoretice în discuție, unde vor duce acestea și cum vom păși într-acolo va fi rezultat al interacțiunilor noastre co-creative. Veți trăi din mers experiența balansului dintre libertate și responsabilitate, precum și dintre dorințele individuale și nevoile grupului.

English version

Rosemary Napper

Rosemary Napper TSTA Counselling, Education, Organisations

I began learning TA formally in 1990 with a full psychotherapy training in UK, building on earlier psychodynamic and also person centred learnings. Despite TA being considered a social psychology, I found that my learning lacked a systemic perspective – and later when learning about TA and organisations realised that Berne was well aware of the significance of this dimension  in his theory development. Somehow in my country (and probably elsewhere with an increasing focus on the individual in the late 20th century) this perspective became separated or even divorced from psychotherapy training and practice. Nowadays, outside of TA, there is suggestion that 90% of personality is formed by the cultures we have lived experience within. These ideas intrigue me and cultural and intercultural awareness forms a thread through all my practice and training.

I run training in all three fields from Oxford in the UK – nowadays mostly on zoom. I’ve taken TA learning to all 5 continents as a trainer – and continue to do so through technology, and beginning to do so in person. I practice as a consultant and coach and counsellor as well as a TA Trainer and Supervisor – and have written TAJ articles, book chapters, and the text TACTICS.

ABOUT THE WORKSHOP

Rosemary Napper

As a result of immersion in this learning event you will be able to discover the essence and edges of ‘freedom’ for your self and for your practice. We will consider the notion that personality is perhaps 90% created through our lived experiences of a variety of cultures – and explore several TA concepts relating to what is culture? and how does it impact us? 

We will also explore ideas of freedom – and the originating TA culture and its context that inspired the notion of autonomy – and suggested that this was about being ’script-free’. Is this in reality  possible? desirable? How does this relate to OKness and existential ideas? What does it mean for the Adult ego state?

This workshop will be experiential and so may have a deep affect at times, as well as being serious fun.Our process will be emergent – so although I bring some key points to cover, quite where we go and how we get there is an outcome of co-creative interactions. Thus you will experience balancing freedom and responsibility and also individual desires and group needs as we go.

SÂMBĂTĂ 29 OCTOMBRIE, 09:00 – 9:30

Deschidere interactivă a conferinței cu Rosemary Napper

În dialogul de deschidere a conferinței Rosemary Napper ne va împărtăși câteva descoperiri prilejuite de workshopul de vineri, referitoare la cultura românească în ce privește raportarea la libertate.

Va aduce în discuție aceste descoperiri, stimulând reflecțiile și facilitând participanților formularea de obiective personale de urmărit pe parcursul workshopurilor de sâmbătă și duminică.

Va aborda pe scurt rolul contextului cultural în formarea personalității și implicațiile acestei perspective pentru înțelegerea noțiunii de “libertate”.

SÂMBĂTĂ 29 OCTOMBRIE, 09:30 – 11:00

Masă rotundă. Poezia experienței - potențialul nostru de a crea și de a limita libertatea

În 29 octombrie între orele 9 și 11 va avea loc deschiderea Conferinței Naționale de Analiză Tranzacțională intitulată „Arta și disciplina libertății”, printr-o introducere interactivă de jumătate de oră ghidată de invitata noastră Rosemary Napper (TSTA-C,E,O) din Oxford, UK, urmată de o masă rotundă cu durata de 90 de minute, intitulată: ”Poezia experienței: potențialul nostru de a crea și de a limita libertatea

Moderator: Anca-Cornelia Tiurean, psihoterapeut sistemic familial și consilier filosofic

Invitați:

Rosemary Napper – TSTA în consiliere, educație și domeniul organizațional

Eugen Hriscu – Analist Tranzacțional Certificat-Psihoterapie, psihiatru, cu experiență în adicții

Claudiu Mesaroș – Conferențiar Universitar Doctor în filosofie

Nicoleta Gheorghe – TSTA în psihoterapie

Descriere:

Vom vorbi despre potențialul nostru creativ în structurarea propriei vieți și despre dimensiunea estetică a experiențelor noastre, inclusiv a celor problematice.

Acest grup interdisciplinar se va angaja în explorarea mai multor sensuri ale noțiunii de libertate, va ridica întrebări și va cuprinde răspunsuri interesante referitoare la ce-i conferă omului sentimentul că este constrâns și neputincios, respectiv că este liber și creator al propriei vieți?

Diferite alte întrebări stimulative pot să vină din sau spre public. Cum de ne dorim mult să fim liberi și totodată ne este greu să fim liberi? Este libertatea o iluzie? Și multe alte direcții interesante pe care le poate lua dialogul interdisciplinar.

SÂMBĂTĂ 29 OCTOMBRIE, 11:30 – 13:30

Aspectele transgeneraționale în lucrul cu copiii - Formator: Marina Ionescu (PTSTA-P)

Despre workshop:

Lucrul cu copiii întotdeauna aduce în prim plan familia ca simptom, ceea ce poate crea dificultăți când munca cu copilul ne ia prin surprindere și reliefează secrete ale familiei. Descoperirea acestor secrete trebuie gestionată cu multă grijă și afecțiune în cadrul procesului terapeutic atât cu copilul, cât și cu părinții, pentru a le putea găsi o rezolvare și a nu mai fi transmise generațiilor viitoare.

În cadrul workshop-ului voi prezenta, pe lângă conceptele AT care susțin această teorie (E. Berne, F. English, G. Noriega), modelul relației a lui Ivan Boszormeny-Nagy și perspectiva lui A.A. Schützenberger despre modul în care se transmit secretele în familie din generație în generație, dar și în cadrul aceleiași generații, și cum sunt ele construite în funcție de valorile și credințele din sistemul familiei.

Prin exerciții interactive vom reflecta asupra modului în care aspectele transgeneraționale pot condiționa libertatea personală de a fi și de a te exprima și vom descoperi modalități inconștiente de transmitere a responsabilității generațiilor viitoare.

Workshop-ul își propune:

  • Să ofere modalități de explorare a tărâmurilor necunoscute ale inconștientului personal și familial. Tipuri de transmitere a aspectelor transgeneraționale.
  • Să ofere modalități de relaționare cu părinții ai căror copii experimentează traume transgenerationale.

În urma participării la acest workshop veți putea:

  • să vă însușiți conceptele teoretice despre transmiterea transgenerațională a traumelor;
  • să vă familiarizați cu abordarea aspectelor transgeneraționale în procesul terapeutic cu copiii;
  • să vă dezvoltați abilitățile de a vorbi cu familia despre traumele transgeneraționale.

Despre formator:

Marina Ionescu este psiholog și psihoterapeut, analist tranzacțional certificat în psihoterapie, psiholog specialist în Hipnoză Ericksoniană și psihoterapeut certificat în Sandplay Therapy. Din 2019 este formator și supervizor acreditat internațional în Sandplay Therapy, organizând cursuri și grupuri de supervizare pentru psihoterapeuti. Lucrează în practică privată de peste 15 ani cu adulți, familii, copii, adolescenții și părinții acestora. Dezvoltă programe pentru părinți și adulți și colaborează în proiecte educaționale naționale și internaționale. Din 2022 este PTSTA-P (Formator şi Supervizor în Analiză Tranzacţională în Psihoterapie sub supervizare).

E-mail: marina.ionescu@madcris.ro, https://www.madcris.ro/

Rolul granițelor în succesul și eșecul reparentării - arta de a trata și asumarea responsabilității asupra rezultatelor - Formator: Cristina Petrescu (PTSTA-P)

Descriere workshop:

Ideea acestui workshop a pornit de la experiența reparentării în AT (1970) realizată de către Jacqui Schiff. Probleme etice au apărut în ceea ce priveste metodologia schiffiană, urmate de o critică amplă, excluderea inițiatoarei din ITAA, formarea unui nou grup în Marea Britanie, formarea unor psihoterapeuți AT remarcabili și apariția unor noi metode de reparentare.

Tematica workshop-ului se referă la rolul granițelor (psihiatrie/psihologie, patologie severă/forme ușoare, parentare/starea eului de Părinte, autonomie/dependență, aplicabiltate practică/limite teoretice, pedeapsa fizică/agresiunea fizică, păstrarea secretului/ fără secrete, pasivitate/agresivitate, agresat/agressor) în reparentare. Libertatea terapeutului de a trata și asumarea responsabilității asigură libertatea clientului de a se vindeca.

Numărul maxim de participanți: 30

Despre formator:

Cristina Petrescu este PTSTA, formator și supervizor – Psihoterapie AT, formator și supervizor Psihologie clinică, medic primar Igienă

SÂMBĂTĂ 29 OCTOMBRIE, 15:00 – 18:00

De la Rușine la Prezență - O provocare în Munca Terapeutică - Formator: Karina Heiligers (PTSTA-P)

Despre workshop: 

În terapia personală, întâlnim rușinea atunci când ne confruntăm cu esența credințelor noastre scenariale, de a nu fi suficienți de buni, de a nu fi de iubit, importanți, acceptați, etc.

Atunci când suntem în rolul de terapeut, rușinea este prezentă ca parte din procesul clienților noștri și ca o îndoială pe care o avem, de a nu fi destul, de a nu oferi soluția rapidă și eficientă, de a pierde admirația clientului sau încrederea acestuia, etc.

Ca parte din comunitatea terapeutică, întâlnim din nou rușinea atunci când ne comparăm cu colegii noștri sau mai precis cu imaginea pe care noi o avem despre aceștia și cu așteptările noastre nerealiste despre munca terapeutică și unde suntem ca terapeuți, punând în act aceleași credințe pe care le cunoaștem (sau uităm că sunt ale noastre).

Acest atelier este unul experiențial în care ne dorim să creem împreună un spațiu de siguranță în care să putem adresa rușinea cu deschidere, conștientizare și compasiune. Iar atunci când suntem prezenți în acest fel unii cu ceilalți, ceva magic, transformativ, integrativ și eliberator se petrece. Rușinea își pierde puterea. Redobândim capacitatea nostră de a fi suficient, de a fi spontani, creativi, integri, conștienți și intimi. De a fi acolo, pentru noi și celălalt. De a fi PREZENȚI.

Numărul maxim de participanți: 20

Despre formator:

Karina Heiligers este psiholog clinician și psihoterapeut, analist tranzacțional certificat în Psihoterapie, psiholog specialist în Analiză Tranzacțională, Formator şi Supervizor în Analiză Tranzacţională în Psihoterapie sub supervizare (PTSTA-P) , psihoterapeut certificat în Psihoterapie familială sistemică, cu formare în Terapie de cuplu centrată pe emoții, Terapia traumei, Terapie psihosomatică, Brainspotting, și profesor de Dans conștient Azul. Lucrează în practică privată cu adulți, cupluri, grupuri și familii.

Email : heiligerskarina@gmail.com


Profunzimile autonomiei și rădăcinile speranței. Formator: Cristina Pop (CTA-P)

Descriere:

Care este diferența dintre speranța condiționată și cea necondiționată? Cum contribuie fiecare dintre ele la a ne găsi libertatea, curajul și reziliența într-o lume în care ne confruntăm cu diverse limitări și care s-ar putea să evolueze în moduri foarte diferite de ceea ce ne dorim și valorizăm? Cum ne putem cultiva propria speranță și cum ne putem susține unii pe alții în creșterea rădăcinilor speranței?

Vom explora cele două concepte și posibile răspunsuri la aceste întrebări folosind noțiunile AT de conștientizare, spontaneitate și intimitate; vom aprofunda sensul celor trei capacități pentru autonomie astfel încât ele să cuprindă explicit un angajament – profund și totodată eliberator – în relația cu mediul nostru.

Prin studii de caz, exerciții experiențiale și discuții în grupuri mici, vom căuta opțiuni pentru a integra răspunsurile găsite, astfel încât să le putem manifesta în viețile noastre și personale.

Despre formator:

Cristina Pop este Analist Tranzacțional Certificat în psihoterapie (CTA-P) și lucrează în practică privată din 2013. Este pasionată de folosirea analizei tranzacționale atât în viața profesională, cât și în căutările sale de răspunsuri la întrebări existențiale.


DUMINICĂ 30 OCTOMBRIE, 09:00 – 11:00

Libertatea de a alege – între artă și disciplină. Formator: Alina Rus (PTSTA-P)

Descriere:

Obiectivul acestui workshop este de a conștientiza și explora diferite modalități de activare a resurselor noastre interne și externe în vederea restabilirii echilibrului în viața noastră cotidiană.

Viața are suișuri și coborâșuri, perioade de echilibru și dezechilibru, de calm și de furtună. În momentele de dezechilibru, avem tendința de a merge pe căi bătătorite de rezolvare a situației, învățate în relații anterioare, apelând la strategii de supraviețuire. În același timp, avem posibilitatea de a alege strategii autentice (Hay, 2009), pentru a ne regăsi starea de calm și echilibru.

Utilizând concepte ca: energie vitală – Physis (Berne, 1957, Erskine, 2013), resurse (Ogden 2015, Shapiro, 2016), sistem de script/sistem autonom (Erskine, Zalcman, 1979, Erskine, O’Reilly-Knapp, 2010), în acest workshop vom explora ce anume ne ajută să ne re-echilibrăm prin activarea resurselor noastre interne și externe. Activitățile propuse vor include discuții și explorări atât în grupul mare, cât și în grupuri mici.
Workshopul este deschis persoanelor interesate de explorarea acestei teme, din perspectivă personală și profesională, folosind cadrul Analizei Tranzacționale.

Număr minim participanți : 6 pers.

Nr. maxim de participanți: 40 pers. (capacitatea maximă a sălii)

Cui se adresează : persoanelor interesate de explorarea acestei teme, din perspectivă personală și profesională,  folosind cadrul Analizei Tranzacționale.

Formator: Alina Rus – Formator și Supervizor în Analiză Tranzacțională în psihoterapie sub supervizare (PTSTA-P)

Alina Rus

Alina Rus este psihoterapeut certificat în Analiză Tranzacţională (CTA-P), Formator şi Supervizor în Analiză Tranzacţională în Psihoterapie sub supervizare  (PTSTA-P), membru fondator al Asociaţiei Române de Analiză Tranzacţională (2000), lucrează din 2007 în practică privată.

A lucrat la Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa” din Timişoara ca psiholog specializat în Psihopedagogie specială, fiind implicată în proiecte educaţionale de prevenţie a violenţei, combatere a stereotipurilor de gen, dezvoltare a abilităţilor de gestionare de conflicte la mediatorii şcolari (1996-2021).

Din 2018 face parte din echipa de formatori ai Centrului Physis din Timişoara, în cadrul căruia derulează un program de formare în Analiză Tranzacţională.

S-a implicat în viaţa comunităţii de Analiză Tranzacțională, inclusiv ca membru al Consiliului Director al ARAT, a coordonat publicarea în limba română a unor cărţi de Analiză Tranzacţională, a contribuit la dezvoltarea bibliotecii asociaţiei, a coordonat organizarea mai multor conferinţe naţionale ARAT și a conferinţei EATA din 2004. Din 2021, activează în cadrul asociației ca și președinte ARAT.

Partenere egale de drum - un studiu de caz video despre arta și disciplina ritmului în psihoterapie. Formator: Ioana Preda (CTA-P)

Descriere:

Veți parcurge împreună cu mine și clienta mea experiența primei noastre întâlniri.

Pornim de la dorința și teama clientei că voi fi lângă ea în procesul terapeutic și parcurgem, respirație cu respirație, primele 60 de minute ale relației noastre terapeutice. Nouă ne-a plăcut foarte mult și credem că o să vă placă și vouă!

La începutul workshopului vom avea o parte teoretică, în care voi prezenta în termenii Analizei Tranzactionale, ai practicilor de mindfulness și ai AEDP ceea ce urmează să vizionăm.

Datorită naturii sensibile a materialului video, va fi necesar ca toți participanții la workshop să își dea acordul în scris că vor proteja confidențialitatea clientei față de terți. Dacă există persoane care o recunosc pe clienta mea, ei vor putea participa la partea teoretică dar nu și la vizionarea înregistrării.

Mulțumesc anticipat pentru înțelegere. Vă aștept(ăm) cu drag!

Nr. maxim de participanți: 40 pers. (capacitatea maximă a sălii)

Despre formator: Ioana Preda (CTA-P), este psihoterapeut AEDP, psiholog specialist

DUMINICĂ 30 OCTOMBRIE, 11:30 – 13:30

Lucrul cu starea eului de Copil: arta hrănirii sinelui. Formator: Alina Comendant (PTSTA-P)

Descriere:

După cum ne arată neuroștiința modernă (Schore, 2012, Siegel, 2010), schimbarea terapeutică se realizează cu activarea aceleași părți a creierului nostru care a dat inițial sens lumii noastre – adică procesarea intuitivă a emisferei drepte. În termeni de Analiză Tranzacțională, aceasta este starea de Copil a Eului, care nu este orientată spre timp și spațiu, ci către emoții. Copiii învață prin sentimente și experiențe și iau, așadar, decizii inițiale cu privire la ce e necesar pentru supraviețuire în mediul lor. Doar pe măsură ce Copilul revede acele experiențe poate să descopere posibilități și modalități noi. Aceste modalități se împletesc în arta libertății intrapsihice și interrelaționale: a fi liber înseamnă a avea posibilitatea de a schimba decizii timpurii de supraviețuire și de a avea opțiuni de ales în ceea ce privește implicarea în comportamente, gânduri, emoții noi – în aici și acum. În cadrul workshopului vom lucra experiențial și teoretic cu starea de Copil a Eului – cea în care am interiorizat experiențele timpurii. Focusul va fi pe dezvoltarea sinelui (concept propus de Hargaden & Sills, 2001) și pe posibilitățile de hrănire a sinelui (inspirație de la Violet Oaklander, 2006, 2018). Perspectivele teoretice ce vor susține baza lucrului în cadrul workshopului vin din Analiza Tranzacțională și Gestalt Play Therapy și reprezintă una din cele două teme de disertație ale trainerului în cadrul masterului de Analiză Tranzacțională de la Middlesex University (UK). 

 

Integrarea teoriei cu partea experiențială: terapia prin joc și artele expresive vor facilita un stil de lucru activator pentru ambele emisfere cerebrale, iar, la final de workshop, participanții: 

  • vor avea o perspectivă nouă de lucru cu starea de Copil a Eului (a clienților copii, adolescenți și adulți) 
  • vor fi experimentat și explorat (în grupuri mici) cum această muncă cu copilul interior onorează și hrănește părți din noi uitate.
  • vor avea instrumente care susțin libertatea interioară și interpersonală (mai exact autonomia – ca scop final al terapiei AT)

Cui se adresează:

Workshop-ul se adresează psihoterapeutilor (indiferent de nivelul de studiu), celor care lucrează cu copii și adolescenți în spații de învățare și celor curioși de creșterea vitalității. 

Numărul de locuri la acest workshop este între 6 și 30. 

Despre formator: 

Alina Comendant (PTSTA-P) are experiență în livrarea de traininguri pentru specialisti, este psihoterapeut, formator și supervizor în Analiză Tranzacțională și terapeut Gestalt Play Therapy (US). Lucrează în practică privată (în Hilversum, Olanda și online) de peste 10 ani, cu copii, adolescenți și adulți. Este pasionată de educație, fiind și prima ei oprire în parcursul profesional: pedagogia. Ea aduce aceasta pasiune în grupurile terapeutice (cu adolescenți și adulți) și în programele de formare pentru colegii psihoterapeuți.

Psihoterapeutul ca luptător pentru libertate și justiție socială. Formator: Eugen Hriscu (CTA-P)

Descriere:

Inspirat de experiența personală de implicare în lupta împotriva unor proiecte de lege care amenințau libertatea și chiar viața unei categorii vulnerabile, persoanele cu probleme legate de consumul de droguri, workshop-ul va invita colegii psihoterapeuți să reflectăm împreună la rolul nostru în afara cabinetului de psihoterapie, extinderea conceptului de Protecție pentru pacienții noștri în afara cabinetului și interacțiunea dintre rolurile noastre publice și activitatea în interiorul relației terapeutice.

Numărul maxim de locuri la acest workshop este 30. 

Despre formator: 

Eugen Hriscu este Analist Tranzacțional Certificat (CTA) de către Asociația Europeană de Analiză Tranzacțională (EATA) și medic specialist psihiatru. Din 2005 este formator în domeniul dependențelor de substanțe, acreditat de Ministerul Sănătății. Activitatea sa a fost centrată pe aspectele practice ale îngrijirii persoanelor cu probleme de adicție, în acest sens contribuind la înființarea mai multor centre publice și private destinate tratamentului dependenței de alcool, respectiv opiacee, precum și alte proiecte inovatoare de prevenire și tratament ale consumului problematic de substanțe. În paralel, a desfășurat o practică privată de psihoterapie individuală și de grup, abordând problematici diverse din zona tulburărilor afective, de personalitate, tulburărilor de adaptare și, bineînțeles, a dependențelor de substanțe. În prezent, își desfășoară activitatea de psihoterapeut în București, în cadrul Clinicii ALIAT și al organizației non-guvernamentale cu același nume.

DUMINICĂ 30 OCTOMBRIE, 14:30 – 17:00

Libertatea visului - poarta către necunoscutul din noi și instrument de lucru în accesarea resurselor inconștiente. Formatori: Karina Heiligers (PTSTA-P) & Marina Ionescu (PTSTA-P)

Descriere

Cum ajungem să ne cunoaștem este responsabilitatea noastră: de a înțelege forțele din interiorul nostru – atât cele de care suntem conștienți, cât și cele din “umbră” (ceea ce negăm, disociem, proiectăm în exterior). Doar ceea ce conștientizăm este ceea ce putem schimba, iar ceea ce rămâne ascuns ne conduce inconștient, prin tiparele scenariale și credințele de bază, modurile relaționale și cadrul nostru de referință. Cum putem vorbi de responsabilitate față de ceva ce nu conștientizăm? Visele ne oferă libertatea de a intra în contact cu cele mai ascunse aspecte ale necunoscutului din noi, inclusiv cele legate de frica noastră de libertate și de responsabilitate.

În acest atelier experiențial vom putea explora două abordări în munca cu visele care vă vor permite să accesați materialul inconștient al clientului prin simbolistica visului și să îl prelucrați în relația terapeutică în vederea creșterii responsabilității clienților față de propria autonomie.

Număr minim participanți : 6 pers.

Nr. maxim de participanți: 40 pers. (capacitatea maximă a sălii)

Cui se adresează : psihoterapeuți la început de drum sau avansați

Formatori: Karina Heiligers (PTSTA-P) – specialist AT & Marina Ionescu (PTSTA-P) – specialist hipnoza ericksoniana

Karina Heiligers este psiholog clinician și psihoterapeut, analist tranzacțional certificat în Psihoterapie, psiholog specialist în Analiză Tranzacțională, Formator şi Supervizor în Analiză Tranzacţională în Psihoterapie sub supervizare (PTSTA-P) , psihoterapeut certificat în Psihoterapie familială sistemică, cu formare în Terapie de cuplu centrată pe emoții, Terapia traumei, Terapie psihosomatică, Brainspotting, și profesor de Dans conștient Azul. Lucrează în practică privată cu adulți, cupluri, grupuri și familii.

Email : heiligerskarina@gmail.com

Marina Ionescu este psiholog și psihoterapeut, analist tranzacțional certificat în psihoterapie, psiholog specialist în Hipnoză Ericksoniană și psihoterapeut certificat în Sandplay Therapy. Din 2019 este formator și supervizor acreditat internațional în Sandplay Therapy, organizând cursuri și grupuri de supervizare pentru psihoterapeuti. Lucrează în practică privată de peste 15 ani cu adulți, familii, copii, adolescenții și părinții acestora. Dezvoltă programe pentru părinți și adulți și colaborează în proiecte educaționale naționale și internaționale. Din 2022 este PTSTA-P (Formator şi Supervizor în Analiză Tranzacţională în Psihoterapie sub supervizare).

E-mail: marina.ionescu@madcris.ro, https://www.madcris.ro/

DUMINICĂ 30 OCTOMBRIE, 15:00 – 17:00

Susținerea holistică sau serviciile integrate în intervenția psihoterapeutică bazată pe atașament. Formator: Andreea Ionescu

Descriere

Deși formările noastre de bază ne identifică precum psihoterapeuți formați în Analiză Tranzacțională sau Terapie familială sistemică, totuși munca noastră concretă este profund ancorată în abordarea bazată pe teoria atașamentului.

Și aceasta în urma anilor de experiență în lucrul cu familiile, părinții, cuplurile sau individual. Am ajuns aproape fără excepție la a face diferența abia atunci când începeam să privim prin lentila experiențelor timpurii de îngrijire, care ne conduceau apoi spre diversele „amintiri” ale corpului, iar abordarea terapeutică era vital să adreseze și acest nivel. Explicarea modelelor actuale de relaționare în cuplu, familii sau alte relații semnificative, prin prisma strategiilor de căutare și reglare a proximității, din cadrul stilului de atașament, s-a dovedit a fi modalitatea cea mai eficientă de lucru, în munca noastră terapeutică.

Propunem în cadrul acestui atelier atât o parte experiențială, de conștientizare și explicitare a acestei abordări holistice/pluridisciplinare a cazurilor, dar și o parte în care să dezbatem liber abordările personale, întrebările, concluziile și reflecțiile colegilor terapeuți prezenți în grup. Intenționăm să creăm aici cadrul în care să ne plasăm împreună cât mai armonios între arta de a ne susține clienții spre recuperare și asumarea responsabilității disciplinei în libertarea de a alege cele mai potrivite abordări pentru fiecare caz în parte. Vom porni discuția de la câteva elemente regăsite în literatura de specialitate recentă la Bruce Perry, Bessel van der Kolk sau Daniel Siegel.

Număr minim de participanți: 6
Nr. maxim de participanți: 40 pers. (capacitatea maximă a sălii)

Formator:

Psiholog Dr. Andreea Mihaela IONESCU este psihoterapeut cu formare în Analiză Tranzacțională și Psihoterapie familială sistemică. Educator parental certificat în „Cercul Siguranței” și Managing Partner la ReCentre Clinic Timișoara.

email:cabinet.andreea.ionescu@gmail.com

DUMINICĂ 30 OCTOMBRIE, 17:15 – 17:45

Închiderea conferinței

LUNI 31 OCTOMBRIE, 09:00 – 18:00

Arta și disciplina unității psihofizice - Formator: Jamie McDowell (MSTAT)

Despre workshop:

Jamie va oferi în acest atelier oportunități inedite de explorare a teoriei și practicii cu unitatea minte-corp: numită unitate psihofizică. Presupoziția fundamentală este că mintea și corpul nu sunt separate, de aceea nu încercăm să le unim, ci să înțelegem cum au ajuns să fie separate.

În centrul teoriei este conceptul de autonomie, care în AT reprezintă calea prin care se exprimă sănătatea și bunăstarea psihologică. Autonomia este descrisă în termeni de conștiență, spontaneitate și intimitate – toate trei elemente ale „artei și disciplinei libertății” umane la care se referă tema conferinței. Sunt interesat de alinierea acestora cu fenomenele din plan fizic care le corespund, mai precis manifestarea autonomiei în corporalitate, iar acesta va fi punctul focal al workshopului. Partea practică va consta în participarea voluntară în exerciții fizice în vederea demonstrării lucrului cu corpul și ilustrării teoriei ce o fundamentează. Va oferi de asemenea antrenament în lucrul cu atingerea.

Despre formator:

Jamie McDowell este Formator și Supervizor calificat în Tehnica Alexander și are o bine fundamentată experiență în ceea ce privește atingerea și cum aceasta se folosește ca limbaj al inimii. În anii 1990 a beneficiat de formare în Analiză Tranzacțională aplicată în psihoterapie, iar în anii 2000 a co-fondat NCPB – un institut de formare în terapie psihocorporală în Kendal, Cumbria, ce de peste 10 ani oferă oportunități de dezvoltare profesională cu sprijinul unor experți internaționali în acest domeniu. El a lucrat în România mai mulți ani la rând alături de John Heath (TSTA), într-o serie de grupuri de formare în terapie psiho-corporală între 2012 și 2020 la Timișoara și București. Împreună cei doi au dezvoltat o metodă practică de a utiliza dimensiunea noastră fizică, corpul, în contextul psihoterapiei prin analiză tranzacțională și acum, mulțumită acestui program, avem în Timișoara și în București câțiva psihoterapeuți care cunosc și pun în aplicare această abordare.

Lui Jamie îi face plăcere să lucreze la intersecția dintre culturi și se simte ca acasă în România, deși vine din celălalt capăt al continentului, din Irlanda.

Notă:

Acest atelier este inclus în dosarul pe care ARAT îl va depune la COR în vederea acreditării, însă orele de formare nu vor putea fi recunoscute în foaia matricolă ARAT ca ore de formare profesională de bază în AT.

VARIANTA ENGLEZĂ:
The Art And Discipline of the Psychophysical Unit

About the workshop:

The workshop Jamie is offering on the Monday of our National TA Conference continues the work he has begun with John Heath and will provide interesting opportunities to explore the theory and practice of working with the body and the mind simultaneously – these forming the so-called “psychophysical unit”. The basic assumption is that the mind and the body are not separate, therefore we do not try to unify them, but rather to understand how they have become separated.
At the core of this theory is the concept of autonomy which in TA represents the way to express psychological health and wellbeing. Autonomy is described in terms of awareness, spontaneity and intimacy – all three elements of the human “art and discipline of freedom”, which is the theme of the conference.
“I am interested in the alignment of these with the corresponding phenomena of the physical dimension, that is the manifestation of autonomy within the body – and this will be the focal point of the workshop”.
The practical part will consist of voluntary participation in psychophysical exercises in order to demonstrate body work and to illustrate the founding theory. Jamie will also provide some accompaniment and training in the work with therapeutic touch.

About the facilitator:

Jamie McDowell, MSTAT, is a qualified Alexander Technique trainer and supervisor with a wide experience in working with touch and how touch can be used as a language of the heart.
In the 1990s he was trained in Transactional Analysis Psychotherapy. In 2000 he co-founded NCPB – an training institute in psychophysical therapy, in Kendal, Cumbria. This institute has been providing opportunities for professional development for over ten years, with the support of international experts in the field. Jamie has been working in Romania with John Heath for several years leading groups of training in psychophysical therapy, in Timișoara and in Bucharest. The two of them together have developed a practical method to use our physical dimension, the body, in the context of Transactional Analysis psychotherapy. Thanks to this program we now have a few trained Romanian professionals who know and apply this method in their practice. Jamie loves working at the intersection of cultures and feels at home in Romania, although he comes from the other side of the continent: from Ireland.